105 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği Hakkında

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :21558579-166.02 Konu   :105 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği Hakkında     02.03.2018 / 32509207 DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 147) 25.02 2018 tarihli, 30343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak…

Ordino Hk.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :40216608-102.99 Konu   :Ordino Hk. 23.11.2017 / 29799029 DAĞITIM YERLERİNE   Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında bazı gümrük müdürlüklerince ordino talep edildiği anlaşılmıştır. Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliği’nin, “Eşyanın teslimi” başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir…

Yabancı Plakalı Taşıtlar

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :44873033-120.01.05 Konu   :Yabancı Plakalı Taşıtlar       28.07.2017 / 26905936 DAĞITIM YERLERİNE       İlgi      :21.03.2013 tarih ve 05706 sayılı yazımız. Bilindiği üzere 31.12.2010 tarihli 5.Mükerrer 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri) 53 üncü maddesinde, “Gümrük…

Antrepodan Eşya Çıkışı İşlemlerine Yönelik Sistemde Düzenlemeler

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :40216608-604.99 Konu   :Antrepodan Eşya Çıkışı İşlemlerine Yönelik Sistemde Düzenlemeler     07.07.2017 / 26299254 DAĞITIM YERLERİNE       İlgi      :20.4.2017 tarihli, 24313321 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız ile YGM bulunan ya da bulunmayan tüm antrepolarda, antrepoya eşya girişi; antrepodan eşya çıkışı ve elleçleme işlemlerinin…

Transit Rejiminde Ön Beyan Uygulaması

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :96603261-102.03 Konu   :Transit Rejiminde Ön Beyan Uygulaması   06.07.2017 / 26316729 DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere, TIR Karnesi kapsamı taşımalarda (RO-RO ile gelenler dahil) taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulama 25.04.2017 tarihinde başlamıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanununa…

tamir amaçlı ülkemize gelen halı cinsi eşya

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :41208501-020 Konu   :Teminat Oranı     06.07.2017 / 26303656 DAĞITIM     Yurt dışından tamir amaçlı ülkemize gelen halı cinsi eşya ile ilgili olarak Bakanlığımıza yapılan başvurularda, söz konusu eşya üzerindeki ilave gümrük vergisi nedeniyle kamu alacağının güvence altına alınmasını teminen verilmesi gereken teminat miktarının…

Gümrük Kanununun 235/3. Maddesinin Uygulanması Hk.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :18723479-153.16 Konu   :Gümrük Kanununun 235/3. Maddesinin Uygulanması Hk.   05.06.2017 / 25501654 DAĞITIM YERLERİNE     Bakanlığımıza intikal ettirilen bilgilerden, yolcu eşyasına yönelik mevzuatın nasıl uygulanacağını açıklayan 16.01.2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Genelge’nin 1 inci maddesinde, yeşil hattan geçen yolcunun gümrük personelince yapılan kontrolde beyanına aykırı…

Konu :Tasfiyelik Hale Gelen Eşya

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-663.01[GGM-CR4159] Konu   :Tasfiyelik Hale Gelen Eşya   02.06.2017 / 25485887 DAĞITIM YERLERİNE     Bakanlığımıza intikal eden olaylar ve denetim raporlarında yer verilen tespitler çerçevesinde, tasfiyelik hale gelen bazı eşyaya ilişkin gümrük işlemleri hakkında açıklamalar yapılması gereği hasıl olmuştur. Bilindiği üzere; Gümrük Kanununun 177 ile 178…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.05.2016 tarihli ve 16227186 sayılı yazısı (Kıymetli madenler ile kıymetli taşların KKDF muafiyeti ve KDV mufaiyeti hususlarındaki tereddütler)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.05.2016 tarihli ve 16227186 sayılı yazısı (Kıymetli madenler ile kıymetli taşların KKDF muafiyeti ve KDV mufaiyeti hususlarındaki tereddütler)   T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-143.01.02 Konu : Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası 26.05.2016 / 16227186 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 11.11.2014 tarihli ve 20117910-143.01.02/00003873215 sayılı…