YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7099 Kabul Tarihi: 15/2/2018 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı R.G. MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6775 Kabul Tarihi: 14/2/2017 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı R.G. MADDE 1- (1) 14 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. (2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın eklerine…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.01.2017 tarihli 21808596 sayılı tasarruflu yazısı (KDV Kanununu 13-ı istisna kapsamında yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana, gübre ve gübre hammaddelerin teslimine ilişkin KDV oranları)

    .C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.02 Konu : KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması 13.01.2017 / 21808596 DAĞITIM YERLERİNE İLGİ: a) Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 18.03.2016 tarihli ve 56457631-155.99/14664997 sayılı yazısı. b) 04/11/2016 tarihli ve 19905597 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazılar konusu 3065 sayılı KDV Kanununun…

Yurt dışından vergisiz siparişlere 30 avro sınıri 2016/9616 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar **Posta veya hızlı kargo ile gelen ürünlerdeki gümrük muafiyet bedeli 75 Euro dan 30 Euro ya düşürüldü.**

    Karar Sayısı : 2016/9616 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2016 tarihli ve 20395002 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre,…

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2016/9117 (01.09.2016 t. 29818 s. R.G.)

  Karar Sayısı : 2016/9117 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/8/2016 tarihli ve 18044675 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar…