T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2018/…

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :40216608-010.06.02 Konu   :Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması   GENELGE 2018/…     1) Gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması 08/08/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası; “Mağazalarda esas itibarıyla serbest…

TPS- TAREKS Araç Parçalarının İthalatı GENELGE (2018/7)

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :TPS- TAREKS Araç Parçalarının İthalatı   GENELGE (2018/7)   20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sistemi ile Bakanlığımız…

T.C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

T.C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Sayı     :42569461-010.06.01.00-E.184820                                                              10.05.2018 Konu   :İç Genelgeler-GENELGE (MGMB- İTHALAT- 2018/7)   GENELGE   (MGMB-İTHALAT-2018/7)   İlgi      : a) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.04.2018 tarihli ve -000-37551 sayılı Yazı b) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.04.2018 tarihli ve -000-38212 sayılı Yazı…

2017/20 Sayılı Genelge’de Değişiklik-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-156.06[GGM-01] Konu   :2017/20 Sayılı Genelge’de Değişiklik-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF     01.03.2018 / 32454367 DAĞITIM YERLERİNE     Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu 2017/20 sayılı Genelge’de değişiklik yapan 19.02.2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ilişikte gönderilmektedir. Genelge ile düzenlenen hususlara ilişkin…

Tek Pencere Sistemi-E-Devlet

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :Tek Pencere Sistemi-E-Devlet     GENELGE (2017/14)   20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği üzere 2016-2019 Ulusal E-Devlet…

2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :96603261-010.06.01 Konu   :2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik   GENELGE (2017/21)     İlgi: 24/12/2013 tarihli ve 2013/54 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgenin “Diğer taraftan, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın daha sonra aynı gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenilmesi halinde işlemler, transit rejimi kapsamında gerçekleştirilecektir.”…

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-010.06.01 Konu   :Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti GENELGE (2017/22)   İlgi: 18.04.2012 tarihli ve 2012/12 sayılı Genelge. Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapacak, hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilecek ve ihraç edildiği şekliyle geri gelmek…

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-010.06.01 Konu   :Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF 2017/20 GENELGE   12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekilleri ile yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF)…

RYKGM 2017-07 TPS E-Fatura İşlem belgesinin başvurusu ve kullanılmasına ilişkin işlemler E-Fatura Sorgulaması

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-106.05 Konu   :E-Fatura   30.06.2017 / 26160839 GENELGE (2017/7)     20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu…

GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2017/1)

    GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2017/1) Amaç MADDE 1 – (1) Gübre ithalat işlemlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) 31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliği ekinde yer alan Ek-5/A ve Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ürünler ile Tarımda…