Kayıt Belgesi Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Yetkili/İlgili; Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir. Diğer taraftan, ilgili tebliğin 4. maddesi ”Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’de yer alan “Kayıt…

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2017/10929 14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı R.G. Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 18/9/2017 tarihli ve 97664 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun…

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2017/10926 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı R.G. Ekli “Bazı Ürünlerin ithalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/9/2017 tarihli ve 92476 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,…

İTHALAT TRANSFER BİLDİRİM FORMLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2017/20 Sayılı 03.11.2017 tarihli Genelge ile İTHALAT TRANSFER BİLDİRİM FORMLARI Bakanlık ile Bankalar arasında yapılan protokol gereğince ELEKTRONİK ORTAMA taşınmış ve ID numarası ile sistemden takip edilecektir.   1- Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda Bakanlığa aktarımı Bakanlık ile protokol imzalayan bankalar tarafından gerçekleştirilir. 2- Bankalar tarafından peşin…

Gümrük Kanununun 235/3. Maddesinin Uygulanması Hk.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :18723479-153.16 Konu   :Gümrük Kanununun 235/3. Maddesinin Uygulanması Hk.   05.06.2017 / 25501654 DAĞITIM YERLERİNE     Bakanlığımıza intikal ettirilen bilgilerden, yolcu eşyasına yönelik mevzuatın nasıl uygulanacağını açıklayan 16.01.2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Genelge’nin 1 inci maddesinde, yeşil hattan geçen yolcunun gümrük personelince yapılan kontrolde beyanına aykırı…

Konu :Tasfiyelik Hale Gelen Eşya

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-663.01[GGM-CR4159] Konu   :Tasfiyelik Hale Gelen Eşya   02.06.2017 / 25485887 DAĞITIM YERLERİNE     Bakanlığımıza intikal eden olaylar ve denetim raporlarında yer verilen tespitler çerçevesinde, tasfiyelik hale gelen bazı eşyaya ilişkin gümrük işlemleri hakkında açıklamalar yapılması gereği hasıl olmuştur. Bilindiği üzere; Gümrük Kanununun 177 ile 178…

İADE EDİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINI TEYİDİ

    T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-755.07.04 Konu   :İade Edilen Teminat Mektuplarının Teyidi     10.03.2017 / 23291922 DAĞITIM YERLERİNE     Türkiye Bankalar Birliğinden alınan 09.03.2017 tarihli e-posta mesajında, üyelerince hazırlanıp müşterileri aracılığıyla Gümrük Müdürlüklerine ulaştırılan teminat mektupları için teyid istenilen Gümrük Müdürü veya Vekilinin e-imzalı resmi yazılarında yalnızca…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 tarihli ve 22121849 sayılı yazısı (Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV nin Faizi Hakkında)

Sayı : 85593407-150.01 Konu : Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında 25.01.2017 / 22121849 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 21.2.2014 tarihli 12296 sayılı yazısı. Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamında ihraç edildikten sonra 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 nci maddesi kapsamında geri…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.01.2017 tarihli ve 22050758 sayılı yazısı (Kullanılmış Eşya İthalatı)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-111[GGM-9] Konu : Kullanılmış Eşya İthalatı   23.01.2017 / 22050758 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinin İkinci Kısmında kullanılmış ve yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Konuyla ilgili olarak Ekonomi…

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2017/9750 (Boru, Profil, Motor, Pompa, Jeneratör,Traktör, Vites kutuları v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi alınacaktır.) (18.01.2017 t. 29952 s. R.G.)

  Karar Savısı: 2017/9750 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/1/2017 tarihli ve 5361 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve…